Turcology Research
Araştırma Makalesi

Osmanlı İdaresinde Oltu Kazasında Gayrimüslimler (1599-1656)

1.

Department of History, Faculty of Literature, University of Atatürk, Erzurum, Turkey

Turcology Research 2023; 76: 81-88
DOI: 10.5152/JTRI.2023.22154
Anahtar Kelimeler : Osmanlı Devleti, Oltu, Gayrimüslim, Cizye, Nüfus
Okunma: 484 İndirilme: 115 Online Yayın Tarihi: 23 Ocak 2023

Oltu, günümüzde Erzurum ilinin kuzeydoğusunda yer alan gelişmiş bir ilçedir. Coğrafi olarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin kesişim noktasında bulunan Oltu bölgesi tarih boyunca birçok devletin hakimiyetine girmiştir. Moğol istilasından sonra “Atabeg” unvanı verilen Kıpçak beylerinin idaresi bölge tarihi için özel bir öneme sahip olmuştur. 1537 yılında Oltu ve çevresi Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. Osmanlı yönetiminin ilk yıllarında Erzurum’a bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırılan Oltu, 1579 yılında Çıldır Eyaletinin kurulmasıyla birlikte idarî yönden buraya bağlanmıştır. Bu incelemede 1599-1656 yılları arasında Oltu bölgesinde bulunan gayrimüslimlerin genel durumuyla ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Gayrimüslimlerin Oltu’daki yerleşim yerleri, hane/nefer sayıları ve bunlardan alınan cizye miktarları arşiv belgelerindeki veriler ışığında değerlendirilmiştir. Ayrıca zaman içinde gayrimüslim nüfustaki değişimler, Oltu bölgesinde ortaya çıkan tâun salgınının nüfus ve vergi üzerindeki etkileri, bölgede İslamlaşma sürecinin devam ettiğini gösteren ihtida kayıtları ve son olarak Oltu’dan göç etmek suretiyle ayrılan gayrimüslimlerle ilgili konular ele alınmıştır.

Atıf: Civelek, G. (2023). Osmanlı İdaresinde Oltu Kazasında Gayrimüslimler (1599-1656).Turcology Research,76, 81-88.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-2725