Turcology Research
Araştırma Makalesi

Mimar Sinan’ın Bağdadi Kubbeli Camileri

1.

Department of Turkish-Islamic Arts, Atatürk University, Faculty of Letters, Erzurum, Turkey

Turcology Research 2023; 78: 407-421
DOI: 10.5152/JTRI.2023.23229
Okunma: 616 İndirilme: 195 Online Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2023

Bağdadi kelimesi Bağdat şehrine mensup, Bağdatlı anlamında olup ayrıca bölme ve tavan mana- sını taşımaktadır. Anadolu’nun fethedilmesiyle birlikte Türk İslam Devletleri tarafından bu coğ- rafyada bağdadi kubbeli bir caminin inşa edildiği bilinmemektedir. Bu süreç Osmanlı’nın klasik dönemine kadar geçerlidir. Osmanlı’nın Klasik dönemi ile birlikte kullanılmaya başlanan ve gizli, saklı veya ahşap kubbe olarak nitelendirilen bu tipin, gizli veya dışa yansımış olmasının bir önemi olmayıp ahşap malzemeden yapılmış olması, bağdadi olarak isimlendirilmesi için yeter- lidir. Erken dönemde inşa edilen ahşap tavanlı, çantı ve ahşap destekler Osmanlı’nın son döne- mine kadar devam etmiştir. Özellikle Batılılaşma süreciyle birlikte hem başkent İstanbul’da hem de Anadolu’da ahşabın taşıyıcı ve örtücü gücünden faydalanılarak pek çok cami inşa edilmiştir. Bunlar arasında bağdadi kubbeli eserlerde yer almaktadır. Genellikle Batılılaşma döneminde hem hafifliğinden hem malzeme temininin kolaylığından hem de ekonomik ve siyasi nedenlerle sıkça tercih edilen bağdadi kubbe, Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimar Sinan ile başlayan bir süreçtir. Araştırmanın konusunu oluşturan Sinan’ın bağdadi kubbeli camileri ise genellikle büyük ölçekli kâgir yapılarının arka planında kalmıştır. Bu nedenle günümüze kadar meydana gelen doğal afet veya yanlış restorasyonlarla özgünlüğünü yitirmiş olan Sinan’ın bağdadi kubbeli camilerinin tes- piti önem teşkil etmektedir. İstanbul’da bulunan ve değerlendirmeye alınan on iki eserin bağ- dadi kubbeli olup olmadığı tezkirelerde veya gravürlerde tespit edilememektedir. Camilerle ilgili en doğru bilgi Evliya Çelebi’nin seyahatnamesidir. Çelebi’nin bahsetmediği camilerde ise Sinan’ın yapılarıyla ilgili çizimler gerçekleştiren Ali Saim Ülgen dikkate alınmıştır. Değerlendirmeye alınan camiler arasında en erken tarihlisi Kumkapı İbrahim Paşa Muhsine Hatun Camii (1532) iken en geç yapı 1585–86 tarihli Hacı Hüsrev Çelebi Camii’dir. Bu da Sinan’ın bu kubbeyi uzun süre tercih ettiğini göstermektedir.

Atıf: Gökler, B. M. (2023). Mimar Sinan’ın Bağdadi Kubbeli Camileri. Turcology Research, 78, 407-421.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-2725