Turcology Research
Araştırma Makalesi

Livane ile İlgili Askerî Talep ve Davalar

1.

Department of History, Artvin Çoruh University, Faculty of Science and Letters, Artvin, Turkey

Turcology Research 2023; 76: 72-80
DOI: 10.5152/JTRI.2023.2242132
Anahtar Kelimeler : Sancak, Kaza, Livane, Asker, Talep, Dava
Okunma: 434 İndirilme: 123 Online Yayın Tarihi: 23 Ocak 2023

19. yüzyılın başlarında sancak konumunda olup daha sonra kaza haline getirilen Livane bulunduğu yerin çevresi olan bölgelerin muhafazası için önemli bir bölgedir. Ayrıca bu yüzyılda meydana gelen 1820-1923 Osmanlı-İran savaşı, 1828-1829 ve 1853-1856 yıllarında meydana gelen Osmanlı-Rus savaşları sırasında da doğu bölgelerinin muhafazası için asker ve mühimmat talep edilen önemli bir yer olmuştur. Savaşlar sırasında Livane önemli bir direniş bölgesi olduğu gibi Livane idarecileri de maiyetlerindeki askerlerle birlikte savaşa katılmaları için görevlendirilmişlerdir. Bu yüzyılda Livane’de eşkıyalık olaylarına rastlanıldığı için bu durum asayişi sağlamak üzere bölgeye askerî harekâtların düzenlenmesine sebebiyet vermiştir. Eşkıyalık olayları dışında Livane kazasında ve kazanın bazı nahiyelerinde cinayet işleme ve halkın vergi vermek istememesi gibi uygunsuzluklar nedeniyle de bölgeye asker sevk edilmiştir. Bu sebeplerle gerek kaza halkı, gerekse de Livane ile Livane’nin bağlı olduğu bölgelerdeki yerel idareciler tarafından şikâyet içerikli yazı ve arzuhallerin İstanbul’a gönderilmesi üzerine yapılan tahkikatlar sonucu bölgedeki karışıklarda kaza idarecileri ile meclis azalarının ve ayanların rolü olduğu anlaşılmıştır. Askeri talepler ise bu kesimin maaşları ve askerî kuvvetlere ait silah ve elbise ambarı ile zabıta kuvvetlerinin ikametleri için yer yapımı konusunda olmuştur. Devlet bölgede asayişin sağlanması ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli yerlere emirler göndermiştir.

Atıf: Yücetürk, Z. (2023) Livane ile İlgili Askerî Talep ve Davalar. Turcology Research, 76, 72-80.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-2725