Turcology Research

Atatürk Üniversitesi resmi yayın organıdır.

Atatürk Üniversitesi adına sahibi
Ömer Çomaklı
Rektö
r

İNDEKSLER
DOAJ
EBSCO
TUBITAK ULAKBIM TR Index 
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
MIAR
MLA
Scilit
ERIH Plus

TELİF HAKLARI
Turcology Research yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine http://turcology.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Turcology Research'te yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar.  Turcology Research'ün içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir.

2022 Ocak’tan itibaren dergi Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisansıyla yayın yapmaya başlamıştır. Bu tarihten önceki dergi içeriği ücretsiz erişime açık olmakla birlikte geleneksel telif sistemiyle yayınlanmıştır. 

İLETİŞİM
Baş Editör: Yasin Topaloğlu
Adres: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-posta[email protected]

ENGLISH
EISSN 2822-2725