Turcology Research
Araştırma Makalesi

Ebû Said Bahadır Han’ın Atabeyi: Uygur Türk’ü Sevinç Aka

1.

Department of History, Erzurum Technical University, Faculty of Letters, Erzurum, Turkey

Turcology Research 2023; 76: 55-61
DOI: 10.5152/JTRI.2023.2231102
Okunma: 480 İndirilme: 119 Online Yayın Tarihi: 23 Ocak 2023

Moğolların tarih boyunca birçok coğrafyayı yakıp yıktıkları, harabeye çevirerek toplumların kültürel kimliklerine ciddi zararlar verdikleri bilinmektedir. Siyasi oluşumların kültürel miraslarını yok etmeyi amaç edinmelerinin altında yatan neden, Moğolların kültürel bir derinliğe sahip olmamalarıdır. Bu anlamda Uygurların Moğollar ve bakiyeleri ile yakından temasları, onların kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Devlet içinde belirgin bir şekilde hissedilen Uygur etkisi, Moğol zihniyetinde bazı değişimlerin yolunu açmıştır. Çalışkanlığı ve kültürel doymuşluğu ile karşımıza çıkan Uygurlar, devlet içinde önemli görevlerde yer alarak idari ve bürokratik gelişmelerde baskın bir güç olmuşlardır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde makale, İlhanlı döneminde etkin bir güç olarak karşımıza çıkan ve Olcaytu Han zamanında askeri bir kimliğe sahip olan sonrasında da Ebû Said Bahadır’ın eğitiminde atabey olarak görevlendirilen Uygur Türklerinden Sevinç Aka’yı konu edinmektedir.

Atıf: Coşkun, D. (2023) Ebû Said Bahadır Han’ın Atabeyi: Uygur Türk’ü Sevinç Aka. Turcology Research, 76, 55-61.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-2725