Turcology Research

2022 yılından itibaren dergi ismi Turcology Research olarak değişmiştir. 
 
Eski Başlık 
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1300-9052
EISSN: 2717-6851
 
Yeni Başlık 
Turcology Research 
EISSN: 2822-2725
 

ENGLISH
EISSN 2822-2725